Akademik Çalışmalarım

Siyasi Lider İmajına Etki Açısından Fotoğrafın Rolü: 2017 Halkoylaması Örneğinde Liderlerin Sosyal Medya Fotoğrafları

Günümüzde görsel faktörlerin siyasi lider imajına olan etkisi üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal medyanın son siyasal kampanyalarda liderler tarafından daha çok kullanıldığı ve özellikle görsel içerikli paylaşımların tercih edildiği bilinmektedir. Bu bağlamda siyasi liderler seçmenin zihninde olumlu imajlar edinmek için sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmaya ayrı bir önem vermektedir. Böylece liderlerin seçmeniyle fotoğraf üzerinden bir… Read More Siyasi Lider İmajına Etki Açısından Fotoğrafın Rolü: 2017 Halkoylaması Örneğinde Liderlerin Sosyal Medya Fotoğrafları

Akademik Çalışmalarım

İç Paydaş Kurumsal İmaj Algısı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Bu makale 2016 yılında tamamladığım doktora tezimden üretilmiştir. Bir farklılaşma göstergesi olan kurumsal imaj kâr amacı güden kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurumları açısından önemlidir. Bu manada kamu hizmeti sunan bakanlıkların kurumsal imajları da kamusu açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada ülkemizin en önemli bakanlıklarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığının Konya ili… Read More İç Paydaş Kurumsal İmaj Algısı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Akademik Çalışmalarım

Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği

Filmler ve televizyon programları turistlerin seyahat davranışlarını etkilemekle birlikte, destinasyonların imaj oluşumunun bir parçası olarak görülmektedir. Bununla birlikte, yazında gastronomi TV programlarının seyahat davranışlarına olan etkileri hakkında bilgi eksikliğinin bulunduğu görülmektedir. Bu araştırmada, gastronomi TV programlarının seyahat kararları üzerindeki etkisi ve bu programlara yönelik kişisel ilgilenim düzeyleri deneysel araştırma deseniyle incelenmiştir. Araştırmanın verileri; Gaziantep ilinde… Read More Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği