Akademik Çalışmalarım

Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz

Bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sponsorluk faaliyetleri kuruluşların hedef kitleleri gözünde olumlu imaj oluşturmak ve geliştirmek açısından önemli bir role sahiptir. Bu uygulamaların hedef kitlelere ulaştırılması ise kuruluşlar açısından oldukça önemlidir. Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında, web sayfaları eşik bekçiliğine maruz kalmaksızın içeriğin kuruluşlar tarafından kontrol edilebilir olması bakımından kuruluşlar açısından bir halkla… Read More Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz

Akademik Çalışmalarım

Kurumsal İmaj Oluşturmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Youtube Videolarında Kullanımı

Kurumlar kamuları nezdinde daha iyi algılanmak amacına yönelik çeşitli faaliyetlerini hedef kitlelerinin izleyebileceği özellikler ve araçlar üzerinden tanıtma ve duyurma çabasındadır. Sosyal sorumluluk faaliyetleri bu tanıtım faaliyetleri arasında önemlidir. Sosyal sorumluluk bakımından hedef kitlesi nezdinde başarılı bulunan kurumlar ise kurumsal anlamda olumlu bir imaja sahip olabilmektedir. Kurumsal imaj oluşumunda da çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler… Read More Kurumsal İmaj Oluşturmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Youtube Videolarında Kullanımı

Akademik Çalışmalarım

İç Paydaş Kurumsal İmaj Algısı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Bu makale 2016 yılında tamamladığım doktora tezimden üretilmiştir. Bir farklılaşma göstergesi olan kurumsal imaj kâr amacı güden kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurumları açısından önemlidir. Bu manada kamu hizmeti sunan bakanlıkların kurumsal imajları da kamusu açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada ülkemizin en önemli bakanlıklarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığının Konya ili… Read More İç Paydaş Kurumsal İmaj Algısı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği