Akademik Çalışmalarım

Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Entegrasyonuna Yönelik Bir Çalışma

tarihinde yayınlandı

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonu konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili bulgular arasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir krizin yaşanmadığı ve yerel halkın henüz Suriyelilerle büyük bir sorun yaşamadıkları ortaya konmaktadır. Ancak bazı […]

Akademik Çalışmalarım

Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

tarihinde yayınlandı

Sığınmacılar, sağlık hizmeti alırken dil farklılığından dolayı iletişim problemleri yaşamaktadır. Sağlık personeli ile iyi iletişim kuramayan sığınmacılar sağlık sorunları ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sığınmacıların sağlık hizmeti alırken yaşadıkları iletişim sorunlarına yönelik […]