AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

GÜRBÜZ SALİH (2020).  Türk Üniversite Öğrencileri Gözünde Suriye İmajı Üzerine Göstergebilimsel Bir Çalışma.  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(26), 3988-4018., Doi: 10.26466/opus.662744

GÜRBÜZ SALİH (2020).  Kriz İletişiminde Kurumsal Özür Yanıtlarının Kamu Öfkesi Üzerinde Etkisi: Deneysel Bir Çalışma.  Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1), 21-44., Doi: 10.19145/e-gifder.

TARHAN AHMET, GÜRBÜZ SALİH (2020).  Banka Tercihini Etkileyen Halkla İlişkiler Değişkenleri: Kurum İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması.  Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 75-106., Doi: 10.17680/erciyesiletisim.

GÜRBÜZ SALİH (2019).  SURİYELİ SIĞINMACI KADINLAR ÖRNEĞİNDE SAĞLIK PERSONELİ İMAJI.  Kurgu, 27(3), 27-3.

GÜRBÜZ SALİH,TARHAN AHMET (2019).  Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz.  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(31), 537-559., Doi: 10.31123/akil.527422

GÜRBÜZ SALİH (2019).  SİYASİ LİDER İMAJINA ETKİ AÇISINDAN FOTOĞRAFIN ROLÜ:2017 HALKOYLAMASI ÖRNEĞİNDE LİDERLERİN SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFLARI.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(69), 318-331., Doi: 10.17755.esosder.445504

AYDIN BAYRAM OĞUZ,GÜRBÜZ SALİH (2019).  Sosyal Medya Kullanımının Kurum Çalışanlarının Olumlu Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimine Etkisinin Yol Analizi ile İncelenmesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bir Uygulama.  Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 22-41., Doi: 10.18094/josc.457683

GÜRBÜZ SALİH (2019).  Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Yeni Medya: 2017 Halkoylamasında AK Parti YouTube Videoları Üzerine Göstergebilimsel Bir Çalışma.  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 203-210., Doi: https://dx.doi.org/10.18506/anemon.425022

GÜRBÜZ SALİH (2018).  KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI.  Konya Sanat, 1(1), 28-41.

DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH (2018).  SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.  Turkish StudiesSocial Sciences, 13(26), 529-546., Doi: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14625

AYDIN BAYRAM OĞUZ,GÜRBÜZ SALİH (2018).  Türkiye’de Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Köprü Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi.  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 579-586., Doi: https://doi.org/10.18506/anemon.381770

GÜRBÜZ SALİH,AYDIN BAYRAM OĞUZ (2018).  İSLAMİ İNANÇ DESTİNASYONLARININ TANITIMINDA YOUTUBE VİDEOLARININ KULLANIMI.  Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 539-568., Doi: https://doi.org/10.19145/e-gifder.369922

AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH (2017).  Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği.  MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(5), 33-48.

GÜRBÜZ SALİH,DUĞAN ÖZLEM (2017).  Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma.  Uluslararası Akademik Bakış Dergisi(64), 479-490.

GÜRBÜZ SALİH (2017).  İÇ PAYDAŞ KURUMSAL İMAJ ALGISI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ.  The Journal of  Academic Social Sciences(41), 280-299., Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11970

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

KURUM İMAJI Bileşenleri ve Belirleyicileri (2017)., GÜRBÜZ SALİH,  Literatürk Academia, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 175, ISBN:978-605-337-116-8, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

Public Relations In The Networked Publics, Bölüm adı:(The Use of Digital Storytelling as a PublicRelations Tool for Corporate Reputation: TheSample of Tat Gida Farmer Stories) (2019)., GÜRBÜZ SALİH,  Peter Lang GmbH, Editör:Aydın Bayram Oğuz, Gürbüz Salih, Duğan Özlem, Basım sayısı:1, ISBN:ISBN 978-3-631-80399-8, İngilizce(Bilimsel Kitap)

Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, Bölüm adı:(The Use of New Communication Technologies in ImpressionManagement for Digital Publicity: A Study on Turkey Home Project) (2018)., GÜRBÜZ SALİH,  Peter Lang GmbH, Editör:Aydın Bayram Oğuz , Şahin Emine, Duğan Özlem,, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 423, ISBN:978-3-631-76675-0, İngilizce(Bilimsel Kitap),

Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising, Bölüm adı:(Survey as a Quantitative Research Method) (2017)., GÜRBÜZ SALİH,  Peter Lang GmbH, Editör:Aydın, Bayram Oğuz ve Şahin, Emine, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 223, ISBN:978-3-631-71876-6, İngilizce(Bilimsel Kitap),

SİYASAL İLETİŞİM Teorik Tartışmalar – Kavramlar, Kuramlar ve Stratejiler, Bölüm adı:(Siyasal İletişimin Aktörleri) (2021)., GÜRBÜZ SALİH, Doğan Betül Hande,  NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör:Enderhan Karakoç ve Onur Taydaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 304, ISBN:978-625-439-876-6, Türkçe(Bilimsel Kitap),

SİYASAL İLETİŞİM Uygulamalı Tartışmalar – Analizler, İncelemeler ve Örnek Çalışmalar
, Bölüm adı:(Siyasal Kampanya Videolarında Çocuk Rolü: Çocuk, Kime Hangi Amaçla Ne Söyler?) (2021)., GÜRBÜZ SALİH, AYDIN BAYRAM OĞUZ,  NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör:Enderhan Karakoç ve Onur Taydaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 409, ISBN:978-625-439- 878-0

21. Yüzyıl Medya Çalışmaları, Bölüm adı:(Ticari Karakter Olarak Maskotların Kurumsal Kimlikle İlişkisi: Konya Örneği’nde Bir Araştırma) (2021)., GÜRBÜZ SALİH, TARHAN AHMET,  Tablet Kitabevi, Editör:Enderhan Karakoç ve Onur Taydaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 343, ISBN:978-605-5447-53-3, Türkçe(Bilimsel Kitap),

TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA Kavramlar, Kuramlar ve Tartışmalar, Bölüm adı:(Yeni Toplumsal Hareketler ve Twitter İlişkisi: boycottpuma Örneği) (2020)., GÜRBÜZ SALİH,AYDIN BAYRAM OĞUZ,  LİTERATÜRK Academia, Editör:Enderhan KARAKOÇ, Onur TAYDAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 343, ISBN:978-625-44319-5-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri, Bölüm adı:(Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı) (2020)., GÜRBÜZ SALİH,  Konya MEB Yayınları, Editör:Sayın, Hüseyin, Altun, Adnan, Orhon, E. Nezih, Pembecioğlu, Nilüfer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 236, ISBN:978-975-11-5323-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Editörlük

Public Relations in the Networked Publics, Kitap, Editör, Peter Lang

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

GÜRBÜZ SALİH (2021). Siyasal Bir İleti Olarak Şiir:Bedir ve Uhud Şiirleri Örneği. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu, 66-66. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7295726)

GÜRBÜZ SALİH (2019). SOSYAL MEDYADA KURUMSAL İZLENİM YÖNETİMİ:TENYEARCHALLENGE AKIMI. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2, 181-201. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5610672)

GÜRBÜZ SALİH (2018). Siyasi Lider İmajında Fotoğrafın Rolü: 2017 Halkoylamasında Liderlerin Sosyal Medya Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi. GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 26-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4269947)

GÜRBÜZ SALİH (2018). BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK YENİ MEDYA: 2017 HALKOYLAMASINDA AK PARTİ YOUTUBE VİDEOLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA. 16 th International Symposium Communication in the Millennium, 739-740. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4370686)

AYDIN BAYRAM OĞUZ,GÜRBÜZ SALİH (2017). Türkiye’de Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Köprü Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. 2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, 121-122. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3857391)

GÜRBÜZ SALİH,AYDIN BAYRAM OĞUZ (2017). Siyasal Kampanyalarda İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Siyasi Liderlerin Instagram Kullanımları. 2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, 533-547. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3857113)

AYDIN BAYRAM OĞUZ,DUĞAN ÖZLEM,GÜRBÜZ SALİH (2017). Gastronomi Tv Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 238-251. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3858103)

GÜRBÜZ SALİH,AYDIN BAYRAM OĞUZ (2016). Göçmenlerin Kültürler Arası Ortamda Kişilerarası Çatışma Pratikleri ve Çözüm Stratejileri. 2. Uygulamalı Bilimler Kongresi Göç,Yoksulluk ve İstihdam, 275-280. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3859236)

Söyleşi- Konferans- Seminer- Çalıştay-

İletişim ve Sosyal Medya, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde İletişim Nedir?, Sosyal Medya çağında nasıl etkili iletişim kurulmalıdır?, anne ve babalara düşen sorumluluklar nelerdir?, sosyal medya ortamlarında sorumlu iletişim dili nasıl olmalıdır? şeklinde sıralanabilecek ana temalar üzerinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik online söyleşi gerçekleştirilmiştir. , Konya / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Seminer, 22.03.2021 -22.03.2021 (Ulusal)

Sosyal Medya İletişimi, Antalya İli Kepez Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Antalya Spor Lisesi’nin düzenlediği Sosyal Medya İletişimi konulu öğrencilere seminer verilmiştir. , Antalya Spor Lisesi- Çevrimiçi , Seminer, 01.01.2021 -01.01.2021 (Ulusal)

Etkili ve Lider Öğretmenlik, DKAB Öğretmen Gelişim programı (DÖGEP) Kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan DKAB öğretmenlerine yönelik uzaktan online eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. , Düzenleyen Kurum: Selçuklu Kaymakamlığı Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ayşe Kemal İnanç KAİHL
Online Seminer, Seminer, 22.12.2020 -22.12.2020 (Ulusal)

Etkili İletişim Becerileri, Milli Eğitim Bakanlığı DÖGEP Programı kapsamında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine ”Etkili İletişiın Becerileri” konulu seminer verilmiştir., Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Seminer, 14.05.2019 -14.05.2019 (Ulusal)

Eğitim ve İletişim, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Takip Sistemi (KTS) Programı kapsamında Merkez Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen ve Öğrencilere Eğitim ve İletişim konulu seminer verilmiştir., Konya- Selçuklu, Seminer, 21.11.2018 -21.11.2018 (Ulusal)

KENT BAĞLAMINDA İNSAN VE İLETİŞİM, Yeni medya ortamlarının kent insanının kişilerarası iletişim alışkanlıkları arasındaki ilişkinin konu edildiği bir sunum gerçekleştirilmiştir., TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KONYA ŞUBESİ, Seminer.

İletişim ve Sosyal Medya Kullanımı, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve BaşkanlığI koordinesinde düzenlenen “ASDEP Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 7-­12 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmİştir. Eğitim sürecinde 2500 ASDEP çalışanına ”İletişim ve Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı eğitim verilmiştir., Antalya, Kurs, 09.02.2018 -11.02.2018 (Ulusal)

4 MİLYONU ANLAMAK TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM ÇALIŞTAYI, Çalıştay, dünya’nın olduğu kadar ülkemizin de en belirgin sosyal meselesi olan göç olgusunun olası risklerini yönetmek, toplumsal bir sorun haline gelebilecek fiili durumu kazanıma dönüştürebilmek üzere yol haritaları oluşturmaya yönelik bir gündemden oluşmuştur. Çankaya Üniversitesi’xxnin düzenlediği programa müzakereci olarak katılım sağlanmıştır., ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 29.03.2019 -29.03.2019 (Ulusal)

Çalıştay

4 MİLYONU ANLAMAK TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER VE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM ÇALIŞTAYI, Çalıştay, dünya’nın olduğu kadar ülkemizin de en belirgin sosyal meselesi olan göç olgusunun olası risklerini yönetmek, toplumsal bir sorun haline gelebilecek fiili durumu kazanıma dönüştürebilmek üzere yol haritaları oluşturmaya yönelik bir gündemden oluşmuştur. Çankaya Üniversitesi’xxnin düzenlediği programa müzakereci olarak katılım sağlanmıştır., ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, Çalıştay, 29.03.2019 -29.03.2019 (Ulusal)

Kongre Düzenleme

Gürbüz, Salih (2020). Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.

Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu’nda akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, iletişim ve sanat alanlarıyla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve güzel sanatlar ve iletişim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. Sempozyum ulusal ve uluslararası düzeyde Güzel Sanatlar ve İletişim Bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenlerin katılımlarına açıktır., Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kongre Düzenleme, 05.11.2020 -07.11.2020 (Uluslararası)

Gürbüz, Salih (2021). Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS), Bilim kurulu üyeliği ;Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.