Kurumsal İmaj Oluşturmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Youtube Videolarında Kullanımı

Kurumlar kamuları nezdinde daha iyi algılanmak amacına yönelik çeşitli faaliyetlerini hedef kitlelerinin izleyebileceği özellikler ve araçlar üzerinden tanıtma ve duyurma çabasındadır. Sosyal sorumluluk faaliyetleri bu tanıtım faaliyetleri arasında önemlidir. Sosyal sorumluluk bakımından hedef kitlesi nezdinde başarılı bulunan kurumlar ise kurumsal anlamda olumlu bir imaja sahip olabilmektedir. Kurumsal imaj oluşumunda da çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler arasında izlenim yönetimi taktikleri ise imaj oluşturmada kurumlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada Garanti Bankasının kuruculuğunu yaptığı Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin vakfın kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden kitlelere nasıl ulaştırıldığı ve kitleler üzerinde nasıl bir imaj bırakılmak istendiği izlenim yönetimi taktikleri bağlamında değerlendirilecektir. Bu amaca yönelik ÖRAV’ın kurumsal Youtube hesabında paylaştığı videolar nitel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre Garanti Bankası ÖRAV üzerinden yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri ile hedef kitlesi üzerinde kendini kabul ettirme, kurumsal tanıtım ve kendini örnek bir kurum olarak gösterme taktiklerini kullanarak, Bankanın sosyal sorumluluk sahibi, becerikli, etkin, çekici bir kurum olduğuna yönelik imajlar oluşturmak istediği bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Kurumsal İmaj, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İzlenim Yönetimi, Sosyal Medya, 

Makale tam metnine şu linkten erişebilirsiniz.

Makaleye şu şekilde atıf yapabilirsiniz.

GÜRBÜZ, S. Kurumsal İmaj Oluşturmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Youtube Videolarında Kullanımı. Konya Sanat, (1), 28-41.

Bir cevap yazın