Türkiye’de Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Köprü Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Kadınlar eğitim, sağlık, çalışma hayatı, siyaset ve karar alma mekanizmalarına katılım ve kadına yönelik şiddet konularında toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık temelli çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, Türkiye’ de kadının karşılaştığı sorunlara yönelik olarak ortaya konulan yasal düzenlemeler, kamu politikaları ve uygulamaların yanı sıra kadın odaklı sivil toplum örgütleri de faaliyet göstermektedir. Bu süreçte, çeşitli aktörler ve koalisyonlar İnternette bilgi, görüş oluşturma, geliştirme ve yaygınlaştırmak için içerikler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kadınların karşılaştıkları sorunlar konusunda işlev gören aktörleri ve koalisyonlarını değerlendirmek için İnternet üzerindeki sorun ağını analiz etmektir. Bu amaçla, Issue Crawler yazılımıyla WEB sayfaları ve köprülerden oluşan ilgili sorun ağı veri kümesi toplanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda kadın sorunları ağında hâkim aktörler sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler olarak ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kadın Sorunları, Köprü Ağları, Sorun Ağları, Ağ Analizi, Sivil Toplum Kuruluşları.

Makalenin tam metnine şu linkten erişebilirsiniz.

Makaleye şu şekilde atıf yapabilirsiniz.

Aydın, B. O. ve Gürbüz, S. (2018). Türkiye’de Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Köprü Ağ Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi6(4), 579-586.

Bir cevap yazın