Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Entegrasyonuna Yönelik Bir Çalışma

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonu konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili bulgular arasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir krizin yaşanmadığı ve yerel halkın henüz Suriyelilerle büyük bir sorun yaşamadıkları ortaya konmaktadır. Ancak bazı araştırmalar, çeşitli ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı Suriyeli sığınmacıların yerel halk tarafından istenmeyen insanlar olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bazı çalışmalarda da Suriyeli sığınmacıların yerel halkın iş olanaklarını azalttığına, bazı şehirlerde ikinci eş olarak ailelerin yıkılmasına sebep oldukları gibi sosyal ve ekonomik gerekçelerden dolayı yerel halk tarafından istenmediğine yönelik bulgulara yer verilmektedir. Ayrıca sığınmacıların eğitim çağındaki çocuklarının çoğunluğunun okula gitmemesi de uyum sağlamadaki sorunlardan biridir. Ancak uyum sağlama hususunda, yerleşilen ülkenin dilinin öğrenilmesinin olumlu katkıları olduğu da yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır. Çünkü uyum sürecinde eğitimin ve Türkçe öğrenmenin kolaylaştırıcı bir faktör olduğu bilinmektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerin uyum sürecine yönelik sığınmacılar için hangi katkılar sağlamaktadır sorusunun yanıtını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma özelinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları incelenmiştir. Çalışma kapsamında Belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşülmüştür. Belediyenin imkânlarından yararlanan 10 Suriyeli kadın ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda belediyenin uyum sürecinde sığınmacılara katkı sağladığı, Türkçe eğitiminin yanı sıra mesleki kurslar verdiği, Suriyelilerin yerel halk ile kaynaşmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Suriyeli kadınlar belediyenin kurslarında Türkçe öğrendiklerini ve sosyalleştiklerini ancak komşuluk ilişkilerini Türkçe öğrenerek geliştiremediklerini, yerel halkın kendilerine hâlâ önyargı ile yaklaştığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, yerel yönetim, uyum süreci

Makalenin tam metnine şu linkten erişebilirsiniz. 

Makaleden şu şekilde atıf yapabilirsiniz.

DUĞAN, Ö., & GÜRBÜZ, S. (2018). SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turkish StudiesSocial Sciences13(26), 529–546.

Bir cevap yazın