İç Paydaş Kurumsal İmaj Algısı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Bu makale 2016 yılında tamamladığım doktora tezimden üretilmiştir.

Bir farklılaşma göstergesi olan kurumsal imaj kâr amacı güden kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurumları açısından önemlidir. Bu manada kamu hizmeti sunan bakanlıkların kurumsal imajları da kamusu açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada ülkemizin en önemli bakanlıklarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığının Konya ili merkez ilçelerinde çalışan öğretmenlerin gözünde bakanlığın kurumsal imajının nasıl olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, 627 katılımcıya yöneltilen anket formları ile elde edilmiştir. Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığının imajının genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının iletişim ve kalite faktörleri çerçevesinde katılımcılara yöneltilen maddelerin dikkat çektiği hususları önemsemesi ve bu alanlarda çalışmalar yaparak kurumsal imajını daha da iyi hale getirmesi önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: İmaj, Kurumsal İmaj, Milli Eğitim Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Konya.

Makalenin tam metnine erişmek isteyenler bu linkten ulaşabilir. 

Çalışmadan şu şekilde atıf yapabilirsiniz: 

GÜRBÜZ, S. (2017). İç Paydaş Kurumsal İmaj Algısı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği, The Journal of Academic Social Sciences, vol. 41, no. 41, pp. 280–299.

Bir cevap yazın