Akademik Çalışmalarım

SIĞINMACILARDA SAĞLIK İLETİŞİMİ: SURİYELİ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Salih GÜRBÜZ , Özlem Duğan

Bu çalışma Uluslararası Hakemli Akademik Bakış Dergisi Aralık (64.) Sayısında yayınlanmıştır.

 

Öz

Sığınmacılar, sağlık hizmeti alırken dil farklılığından dolayı iletişim problemleri yaşamaktadır. Sağlık personeli ile iyi iletişim kuramayan sığınmacılar sağlık sorunları ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sığınmacıların sağlık hizmeti alırken yaşadıkları iletişim sorunlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik üniversite mezunu bireylerin sorulara daha gerçekçi cevaplar verecekleri düşünülerek, çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacıların en çok yaşadıkları şehirlerden biri olan Konya ilinde geçici eğitim merkezlerinde çalışan 8’i kadın 8’i erkek 16 Suriyeli sığınmacı öğretmenle görüşülmüştür. Araştırmanın verileri açık uçlu sorular oluşturularak toplanmış, elde edilen verilerin analizinde NVİVO 11 programı ve nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli sığınmacıların dil yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları, tercümanlar aracılığıyla sorunlarını çözmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştır. İletişim sorunun çözümü için öncelikli olarak sığınmacıların Türkçe öğrenmesini sağlamak, resmi tercümanları sağlık merkezlerinde istihdam etmek ve sığınmacı doktorları sağlık merkezlerinde istihdam etmek öneri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sağlık İletişimi, Suriyeli Sığınmacılar, Sağlık Personeli, Konya. Tam metin (Full text) : SIĞINMACILARDA SAĞLIK İLETİŞİMİ

Bir Cevap Yazın