MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KURUM İMAJI ALGISI

Kişiler gibi kurumların da imajlarının olduğu bir zamanda imajın ne anlama geldiğini iyi tanımlamak gerekir. İmaj günümüzde insanın varlığını devam ettirdiği bütün alanlarda bireyi ve kurumları diğerlerinden ayrıştıran bir farklılık olarak kavramlaşmıştır. İnsanların tercihlerine etki eden bir kavram olarak imaj, kurumların tercih edilebilirliği noktasında da önemli bir yere sahiptir. Daha baskın bir imajla kendini paydaşları gözünde kabul ettiren bir kurum, rekabet ortamında da kazançlı çıkma ve kamuya daha kaliteli hizmet sunma özelliğini kolayca elde edebilir.
Bu noktada günümüzde tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de en önemli bakanlıklar arasında kamuya hizmet veren kurumlardan birisi hiç şüphesiz Milli Eğitim Bakanlığıdır. Çalışmamız kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının iç hedef kitlesi konumunda değerlendirdiğimiz öğretmenler gözünde algılanan kurumsal imajının nasıl olduğu alan araştırması ile katılımcılara yönelttiğimiz anket soruları ile araştırılmıştır. Çalışmanın sınırlı özeti olarak paylaşılması gereken hususlarını bir kaç madde de burada paylaşılması konu ile ilgilenen hem akademik araştırmacılar için hem de Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan tüm idarecileri için faydalı olacaktır. Daha detaylı yarar sağlaması bakımından “Kurum İmajı Bileşenleri ve Belirleyicileri” isimli kitabımız ise tüm kitapçılardan temin edilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal imajına katkı sağlaması bakımından bakanlığın, çalışmamız neticesinde ortaya çıkan iletişim faktörü ile ifade edilen hususlara daha çok önem vermesi ve imajını geliştirmesi gerektiği ifade edilebilir.
1. Bakanlık öğretmenlerin okul içi ilan panolarından meslekleri hakkındaki güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için bu ilan panolarının işlevsel olarak kullanılması için bakanlığa bağlı kurumları yönlendirmeli;
2. Personelin bakanlığa ulaştırdığı şikayet ve istekleri ilgili makamlarca daha çok dikkate alınmalı, personelini dinleyen ve çalışanlarını dikkate aldığını daha çok hissettirme yönünde algıları değiştirecek adımlar atmalıdır.
4. Bakanlık medyada olumlu haberlerle yer alabilmek için bakanlığın medya ile daha dikkatli bir iletişim geliştirmesi
ve bu manada halkla ilişkiler biriminden daha çok faydalanması sonuçlardan çıkarılabilir.
5.Bakanlık personelin eğitim öğretim konusunda yapılan çalışmalarda fikirlerini sormalı ve bakanlıkça yapılacak çalışmaları personelin fikir desteği ile gerçekleştirmeli;
6. Sene başı ve sonunda yapılan seminer çalışmalarını daha işlevsel hale getirerek personelin karar alma sürecine katkısını sağlamalıdır.
Dolaysıyla Milli Eğitim Bakanlığı kendi iç hedef kitlesi arasında en büyük
paydayı oluşturan öğretmenlerce algılanan kurumsal imajının daha olumlu manada geliştirmek
için iletişim konusuna önem vermelidir denilebilir.
Ayrıca Bakanlığın kalitesine yönelik yapılan değerlendirmelere göre, Milli Eğitim Bakanlığı
7. Personelin çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapması,
8. Çalışmalarını planlı bir iş akışı çerçevesinde yapması,
9. Çalışanların performansını objektif kriterlere göre değerlendirmesi,
10. İdareci atamalarını güvenilir yapması ve idarecileri işinin uzmanı olanlardan seçmesi gerektiği sonuçlara yansımıştır.
Kaynakça:
Gürbüz, Salih (2017). Kurum İmajı Bileşenleri ve Belirleyicileri. Konya: Literatürk Academi.

Tam Metin

Bir cevap yazın