Köşe Yazılarım

“Devlet-i Âli Osman”- Osmanlı bir Devletti.

Osmanlı bir Devletti.
“Biz toprakları değil,
gönülleri fethetmeye gidiyoruz”
(Fatih Sultan Mehmet Han)

Fatih Muhammed Han’ın bu sözü bile tek başına Osmanlının bir imparatorluk olmadığını ilan etmektedir. İmparatorluk kelimesinin kökeninde sömürü yatmaktadır. Hunharca bir sömürü… İmparatorluk ve emperyalizm adaletten yoksun, insani değerleri yok sayan, dünyayı metalaştırmış ve dünyadan başka gidecek yeri olmayan kişi ya da kişilerin hükmetme arzusunu dile getiren bir kelimedir. Yakıp yıkarak, insana ait tüm değerleri yok sayarak değersiz bir hükmetme şeklidir emperyalizm. Eğer net bir imparatorluk işaret edilecekse bunun adı tabii ki Amerika İmparatorluğudur. Evet, Amerika bir imparatorluktur. Tarihsel sürece bakıldığından Amerika’nın gerçek bir emperyalizm örneği olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Kan emmeyi, akıtmayı, insanları ve toplumları kendi menfaatleri için sömürmeyi yaşamsal gayesi haline getiren Amerika gibi bir imparatorluk örneği her gün gündemimizi meşgul ederken, birilerinin Osmanlının mirası üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetinin çocuklarına ve gençlerine okul sıralarında Osmanlıyı imparatorluk olarak tanıtması yapılabilecek en büyük tarihsel ahlaksızlardan biridir. Anadolu’nun kıymetli çocuklarına okul sıralarında doğruyu anlatan ders materyallerinin seçimi son derece önemlidir. Bu noktada bizzat karşılaştığım bir örnekte: 8.sınıf İngilizce Ders kitabında “Emperor Ahmet the first” şeklinde bir ifade yer alıyor. Devletin adı “Devlet-i Âli Osman”, ya da “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye” şeklinde ifade edilmektedir. Bu sebeple körpe beyinlerimize kendi kültürümüze ait unsurları aktarırken tercih edilen her bir kelimenin oldukça önemi vardır. Gençlerimiz, çocuklarımız okul sıralarında kendi tarihi hakkında öğrenirken doğrusunu öğrenmesi gerekir. Dersleri işleyen her bir öğretmenin bu noktalarda hassas davranması beklenemeyeceği için, ders içeriğinde sunulan metinlerin seçimi titizlikle yapılmalı. Yani kendi kendimizi zehirlemeye müsaade edilmemelidir. Kısaca Osmanlı bir imparatorluk değildi. Adalet ve hoşgörünün sembolü olan bir medeniyet inşa eden Osmanlıyı hak ettiği şekilde anlatmak gerekir.
Bir araştırmadan alıntı: “Osmanlı bir devlettir, yani Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye (Büyük Osmanlı Devleti)’dir. Osmanlı padişahları kurdukları bu devlete hiçbir zaman “imparatorluk” dememişlerdir. Çünkü imparatorluk tabiri daha çok sömürü düzenine sahip devletler için kullanılmıştır. Imperium kelimesinden gelen imparatorluk tabiri, tek taraflı idare eden, tek taraflı olarak menfaatlenen güç demektir. Hâkim güç, idaresi altında barınanlara istediği muameleyi reva görme hakkına sahiptir. Osmanlı ise tek taraflı değil, idaresi altında veya dışında olsun her millete ve kavme adaletle yaklaşmış bir devletti. Osmanlıların kendi devletlerine vermedikleri bir ismi o devlete yakıştırmak tarihî hakikatlere asla uymaz. Çünkü eğer imparatorluk deselerdi “Imparatoriye-i Osmaniyye (Osmanlı imparatoru)” demeleri icap ederdi ki, bu şekilde bir ifade milyonlarca arşiv vesikası arasında asla görülmemiştir. Yabancılar bu devlet için bu tabiri kullanmış olabilirler. Ancak padişahlar asla kullanmamışlardır. Onlar Memâlik-i Aliyye, Devlet-i Aliyye, Devlet-i Âl-i Osman, Devlet-i Seniyye, Saltanat-ı Seniyye, Memâlik-i Şâhâne gibi tabirleri kullanmışlardır. (Bu hususta mühim bir makale için bakz. M. Maksudoğlu, “Osmanlı Devleti mi, Osmanlı İmparatorluğu mu?”, M.Ü., I. F. Dergisi, Sayı: 5-6, 1987-1988, s. 103-117)”

Bir Cevap Yazın