Köşe Yazılarım

HİÇLİĞİ HİÇ ETMEK

Hiçliği hiç etmek diyor Stefen ZWEIG (satranç). Bir varlık mücadelesi değil mi hayat? var olabilmek için yok etmek. Yok sayarak var olmak. Yokluğa direnmek. Ama önemli olan mutlak varlığın farkına varmak.Aslında bu olursa hiçliğin önü baştan kapanır. Mesele varı yok etmek değil, var olanın bilincinde olup, varlığı devam ettirmek. Yok ederek var kalınabilir m?
Günümüzün materyalist kafa yapısında yok ederek ancak bu dünyadaki varlıklarını devam ettirenlerin yalancı gerçekliğinden bahsetmiyoruz. Günümüzün mücadelesi başkalarını yok ederek kendi varlıklarını güya garanti altına alanlarla hem kendini hem de ulaşabildiklerine ve ulaşamadıklarına dahi var olabilmek var kalabilmek adına gayret edenler arasındadır.İşte yaşadığımız zamanda sınırları aşan yok etme dürtüsü ve peşi sıra gelen savaşların ve terörün asıl kaynağı da budur denilebilir. Dürtüsüyle hareket edenlerle insan olmanın verdiği sorumluluklarla yaşayanların arasındaki bu kıyasıya rekabet kıyametin keskin kılıcın kainata vurulmasına kadar devam edecektir. Bu noktada safını belirlemenin önemi ortaya çıkmaktadır.
Konunun bir başka boyutunda ise trend bir oluşum olan hiçlik var. Neyin hiçliği sorusunu sormak gerekiyor? İnsan ki varlığın, yaratılmışların en özel sembolü ve temsilcisi iken, neden hiç olmayı tercih edeceğiz ya da hiç olmak için çaba sarf edeceğiz. Tamda bu durumda diğer bir önemli husus ise müslümana “hiç ol sen”, “hiçliğe ulaş sen” diye fısıldayan şeytan ve avanesinin oyununa gelmemek için uyanık olmaktır. Müslüman birey varlığının ve varlık mücadelesinin şuurunda oldukça bu materyalist kafanın hüküm gücü kısıtlanacaktır. Bu durumun farkında olan materyalist kafa müslümana varlığını unutturmak adına türlü oyunları tezgahlamaktadır. Böylelikle müslüman kendini unutsun ki, onlara da pazar açık hale gelebilsin. Müslüman kendi varlığı ile arasındaki ilişkiyi keserek var olacağını düşünürse bu oyuna gelmiş olacaktır. Hiçleşmek hiç bir insani yönü olmayan bir süreçtir. Hiçlik endüstrisine meydan okuyacak tek şey ise var ederek var olabilmektir. Bunun için tek çıkar yol müslümanın önce kendi varlığının var etmektir.

Bir Cevap Yazın