Yayımlanmış Yazılarım

HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN KAMUDA İDARECİLİK

İlk Düşünce: Külhanbeyi, Osmanlılarda hamam ocağının sürekli yanmasını sağlamak için o ocağa kömür atan kişidir (http://tr.wikipedia.org). Ne sen Külhanbeyisin ne de karşındaki kişi senin küreğindeki kömür.

Üslupları kömürleşmiş beyinlerin iradeleri idarecilik yapma hususunda tıkanıyor.

Hayatta en önemli olan “üslup”tur. Üslup ise; sanatçının özel yapış yolu, yazarın duyuş, düşünüş ayrılığı; cümlelerin uzunluğu, kısalığı; kelimeleri seçişi, yazısının âhengindeki ayrılıklardır. Üslûp için; ifade tarzı, usul, yol da denilebilir. Sanat eserlerinde, insanın düşünüşlerine, duygularına, hayallerine, heyecanlarına verdiği biçimdir ( http://tr.wikipedia.org). İdarecilik de tüm meslekler gibi bir sanattır. Sanatçı bir kişilik olan idareci bir konu ve iş hakkında o işi yapış yolunda ki inceliği ile kalitesi kanıtlar. İdarecilik sanatını meslek edinmiş kişi: bir işi oldurur, öldürmez; oldurmak için duyuşlarını da, düşünüşlerini de, cümlelerinde kullandığı kelime seçimlerindeki detaylarıyla da ve tüm bunlar arasında kurduğu ahenge dikkat eder. Her yiğidin bir yoğurt yeme tarzı olduğu gibi, idarecilik yapanlarda her türlü hal ve hareketlerini kırmadan, dökmeden, kirletmeden yapmalılar. Her sanatın bir usulü olduğu üzere, idarecilik sanatında da usulden uzaklaşanlar yoldan çıkmaya ve çıkartmaya başlar. Estetikten yoksun hiçbir sanatın olmayacağı gibi, idarecilik sanatı da estetik kaygılardan ayrı düştüğü zaman ortaya çıkan durum ya da olaylar sadece bir “hiç”den öteye geçemez.

Halkla ilişkiler kavramı, İdarecilik sanatında bir demirci için ateş ve su nasıl bir öneme sahipse o derece önemlidir. Halkla ilişkiler üst yönetim tarafınca verilen tüm kararlarda çok önemlidir. Sadece alınan kararlara ilişkin bilginin yayımında değil, problemlerin çözümü ve taleplerin belirlenmesine ilişkin her türlü kararın verilmesi de halkla ilişkileri gerektirir (Wilcox ve Cameron, 2005:7). Taleplere göre problemlere çözüm getirebilen bir idareci halkla ilişkilerden yararlanmaktadır. Ayrıca Theaker ‘ın aktardığına göre (2006: 18) “anlaşmazlıkları çözmek” de Halkla ilişkilerde önemli bir kavramdır. Anlaşmazlıkları çözebilen bir idareci de hedef kitle gözündeki olumlu imajını kuvvetlendirmiş ve olması gereken idarecilik misyonuna uygun davranış ortaya koymuş olacaktır. Theaker ise ek olarak; “halkla ilişkiler saygınlıkla alakalıdır; ne yaptığının, söylediğinin ve diğerlerinin senin hakkında söylediklerinin bir sonucudur” ifadesiyle halkla ilişkiler kavramı kapsamında gerçekleştirilen tüm ilişkilere vazgeçilemez ve yadsınamaz bir ögeyi, yani saygınlığı ilave etmektedir (2006: 19). Saygınlık ilkesi tüm sanatlarda olduğu gibi idarecilik sanatının en estetik biçimidir. Saygınlığını koruyan saygıyı davranışlarına genelleştiren idareci aynı ve daha fazla saygınlık geri dönütleri elde edecektir. Bu durumda idarecinin ortaya koymaya çalıştığı tüm çalışmaların sağlam bir üslup ile adlandırılacağı sonucuna gelmektedir.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde sosyal ihtiyaçlar kapsamında ki aitlik ve sevgi ihtiyacı boyutunda bir idareci; sevme, sevilme, şefkat, yardımseverlik gibi ihtiyaçları karşılayacak ve bu ihtiyaçları gözetecek bir iletişim dili geliştirmelidir (Maslow, 1970: 35–38).

Maslow, A. H. (1970) Motivation and Personality (2.Ed.). Newyork:Harper and Row (Kitabın ilk baskısı 1954 yılında yayınlanmıştır).

Theaker, A. (2006) Halkla İlişkilerin Elkitabı, (Çeviren: Murat Yaz), İstanbul: Kapital Medya

Wilcox, D. L. ve Cameron, G. T. (2005) Public Relations: Strategies and Tactics, 8. ed., Boston: Pearson Education.

Bir Cevap Yazın