Akademik Çalışmalarım

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KURUM İMAJI ALGISI

Kişiler gibi kurumların da imajlarının olduğu bir zamanda imajın ne anlama geldiğini iyi tanımlamak gerekir. İmaj günümüzde insanın varlığını devam ettirdiği bütün alanlarda bireyi ve kurumları diğerlerinden ayrıştıran bir farklılık olarak kavramlaşmıştır. İnsanların tercihlerine etki eden bir kavram olarak imaj, kurumların tercih edilebilirliği noktasında da önemli bir yere sahiptir. Daha baskın bir imajla kendini paydaşları… Read More MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KURUM İMAJI ALGISI