Akademik Çalışmalarım

Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Entegrasyonuna Yönelik Bir Çalışma

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonu konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili bulgular arasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir krizin yaşanmadığı ve yerel halkın henüz Suriyelilerle büyük bir sorun yaşamadıkları ortaya konmaktadır. Ancak bazı araştırmalar, çeşitli ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı Suriyeli sığınmacıların yerel halk tarafından istenmeyen insanlar olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bazı çalışmalarda da… Read More Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Entegrasyonuna Yönelik Bir Çalışma

Akademik Çalışmalarım

İslami İnanç Destinasyonlarının Tanıtımında Youtube Videolarının Kullanımı

Günümüzde insanların tüm tercih ve kararlarında etkili olan medya, insanların turizm kararlarına da etki eden en önemli faktörlerdendir. Sosyal medya tüm bireylerin hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağladıkları bir ortamdır. Turizm pazarlamacıları, bireysel turizm fenomenleri ya da turistik gezi yapan bireyler yaptıkları gezilerin videolarını sosyal medyada paylaşarak turizm mekânlarını tanıtmakta ve bu videolar insanların… Read More İslami İnanç Destinasyonlarının Tanıtımında Youtube Videolarının Kullanımı

Akademik Çalışmalarım

Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

Sığınmacılar, sağlık hizmeti alırken dil farklılığından dolayı iletişim problemleri yaşamaktadır. Sağlık personeli ile iyi iletişim kuramayan sığınmacılar sağlık sorunları ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sığınmacıların sağlık hizmeti alırken yaşadıkları iletişim sorunlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik üniversite mezunu bireylerin sorulara daha gerçekçi cevaplar verecekleri düşünülerek, çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacıların en çok… Read More Sığınmacılarda Sağlık İletişimi: Suriyeli Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma